Guangxi Nanning Flight Supply Trading Co., Ltd.
Guangxi Nanning Flight Supply Trading Co., Ltd.
Liên lạc
Thay thế
Sự bắt đầu lựa chọn tốt nhất

Mô tả vỏ bọc máy bay bọc thép

Vỏ bọc an to àn bằng đường không được dùng để bao phủ chỗ ngồi để giữ sạch và định vị, các hãng hàng không có chăn gối có thể làm bằng vải không dệt, polyester, da v.v. được thiết kế với các thiết bị đính kèm khác nhau như nút thắt, móc và kết nối,Giấy dán gấp đôi v.v. cuốn Logo có thể in lên bìa của hàng không nếu cần thiết.


Dùng nhiều lần, bọc đầu và bảo vệ an toàn máy bay là không tốn kém và lý tưởng cho dịch vụ bay, nơi cần bảo vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ sinh cá nhân.


Bất cứ màu, kích thước, cân bằng, sửa đổi, v.v. đều nằm dưới yêu cầu của quý vị.