Guangxi Nanning Flight Supply Trading Co., Ltd.
Guangxi Nanning Flight Supply Trading Co., Ltd.
Liên lạc
Container
Sự bắt đầu lựa chọn tốt nhất

Mô tả Container Influence

Bình chứa hàng không, cũng được gọi là tàu chuẩn hay thùng chứa đồ ăn, là một container nhẹ cho đồ lưu trữ trong máy bay.Tiêu chuẩn: Atlas và KSSU, s ắp xếp cho máy bay ngon và hạ vũ khí ngonCửa hàng gần 206; bản lề, then khóa hay vặn khóa cửa.Những thùng chứa tiêu chuẩn Atlas nửa cỡ là những thứ phổ biến nhất trong khi container chuẩn Atlas đầy cỡ có thể được cung cấp theo yêu cầu.Liên lạc ngay!