Guangxi Nanning Flight Supply Trading Co., Ltd.
Guangxi Nanning Flight Supply Trading Co., Ltd.
Liên lạc
Thuốc giảm sinh
Sự bắt đầu lựa chọn tốt nhất
Mô tả Bảng phân giải sinh

Sản xuất từ hàng năm năng lượng tái tạo như ngô, mía v.v., dụng cụ môi trường và dụng cụ môi trường để bao tải và bảo vệ môi trường, là 100=. được sinh hóa và dễ dàng phân hủy, và cuối cùng lại biến thành CO2 và nước, không để lại dấu vết độc hại nào, là dụng cụ khuyến mãi hữu ích.


Là nhà sản xuất dụng dụng cụ làm thức ăn đồ chơi có thể sinh hóa, chúng tôi cung cấp dụng cụ môi trường hoặc đồ ăn sinh hóa trong các loại vải loại PLA, baasses hoặc cam mía, gỗ và tre.Loại dụng cụ môi trường làm môi trường cây, đồ ăn bền vững và bao tải sinh học, sẵn sàng hay tái sử dụng, cho bữa ăn nóng hay dĩa lạnh, đều là môi trường môi trường môi trường môi trường môi trường môi trường môi trường môi trường cho đồ dùng nhựa thông.