Guangxi Nanning Flight Supply Trading Co., Ltd.
Guangxi Nanning Flight Supply Trading Co., Ltd.
Liên lạc
Cốc giấy
Sự bắt đầu lựa chọn tốt nhất

Tủ giấy thái sẵn sàng

Eco Paper Cups
Eco Paper Cups
Eco Paper Cups
  • Eco Paper Cups
  • PLA Paper Cup
  • Eco-Friendly Paper Cups
  • Compostable Paper Cups

KCharselect unicode block name

Mô tả giấy xanh Cốc BSJDJ Nguyên liệu của các cốc giấy thân thiện môi trường là chất lượng thức ăn và bảo vệ môi trường.chúng tôi làm bằng cốc bằng nước và dầu.The PLA paper cup là một loại chất lượng duy nhất hữu ích bằng giấy, mà là thiệt mạng mạng tối tân.Nhiều lớp gồm giấy nếp và giấy Đức có sẵn, cho phép tách giấy khuyến mãi như cốc cà phê giấy nhiều độ nóng để phục vụ cà phê nóng và trà.


Nếu bạn có hứng thú với các sản phẩm về súng.
Xin hãy điền vào mẫu Tìm kiếm liên lạc với chúng tôi.
Tên của bạn
Email
Phôn
Tên của bạn
Comment