Guangxi Nanning Flight Supply Trading Co., Ltd.
Guangxi Nanning Flight Supply Trading Co., Ltd.
Liên lạc
Túi ướp đá
Sự bắt đầu lựa chọn tốt nhất

Mô tả Túi thủy tinh

Túi lạnh băng là một túi cách ly có ngăn kéo với băng khô, giữ những thứ như kem lạnh hàng giờ trên máy bay.Cái túi còn được gọi là hộp lạnh kem thì nhẹ và di động dễ dàng để cất giữ kem cho việc vận chuyển và đổ sụp sau khi sử dụng để dễ dàng cất giữ.Cái túi lạnh cách ly dành cho nhiều lần sử dụng và có thể chịu được các loại nước rửa tay công nghiệp.Túi ướp lạnh kem có một khả năng lớn, đủ mạnh để chứa ba lớp kem trong chén hay bát.