Guangxi Nanning Flight Supply Trading Co., Ltd.
Guangxi Nanning Flight Supply Trading Co., Ltd.
Liên lạc
Description
Sự bắt đầu lựa chọn tốt nhất

Mô tả Máy hút

Thùng hàng không là thùng chứa chứa có hình hộp vừa được lên xe đẩy bằng một cách có thể kéo nó ra theo chiều ngang để lấy nội dung của nó.Các ngăn kéo hàng không được làm bằng Polypropylene (PP) hay Polycacbonat (PC).Vì lý do chi phí, những ngăn kéo PPD được nổi tiếng hơn trong thị trường.Ở đây có ngăn kéo bằng nhôm và có sẵn màu tự nhiên, chạm nổi hay khắc logo.Tiêu chuẩn ngăn tủ hàng không kiểm soát: ngăn tủ Atlas và KSSU.