Guangxi Nanning Flight Supply Trading Co., Ltd.
Guangxi Nanning Flight Supply Trading Co., Ltd.
Liên lạc
Máy tính PLA
Sự bắt đầu lựa chọn tốt nhất

Máy tính PLA

Axit Polylactic (PLA), which is eco-thân thiện,*nbsp;is perfectly unnerve to the human body.Tính năng này làm cho axit polylactic (PLA) vô cùng đặc biệt với những đặc điểm của khuyến mãi , các chất chứa thực phẩm phẩm và các loại dụng cụ sẵn có sẵn, như kiểu tách PLA, dao loại PLA, Cây cối, PLA Stirrr, PLA tableware Set, v. the changed PLA material,và một số còn có nhiệt độ chống nhiệt hơn 100 độ, có thể được sử dụng như những vật liệu dùng làm lò vi sóng.Nơi này có sự sinh hóa tốt.Sau khi sử dụng, nó có thể bị phá hủy hoàn toàn bởi các vi khuẩn trong tự nhiên, và cuối cùng, CO2 và nước được tạo ra mà không gây ô nhiễm môi trường.Điều này rất có lợi cho bảo vệ môi trường và được công nhận là một chất liệu có môi trường.Những chất liệu bình thường được điều trị bằng hỏa thiêu và hỏa thiêu, làm cho một lượng lớn các khí nhà kính tràn vào không khí, trong khi các chất dẻo axit polylactic được chôn dưới đất để thoái hóa, và CO2 sinh ra trực tiếp vào các chất hữu cơ của đất hoặc hấp thụ bởi các nhà máy, và không được thải ra không khí.Sẽ gây ra hiệu ứng nhà kính.Máy phục vụ bàn kiểu PLA có thể hoàn toàn sinh hóa và cũng đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường cao của tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Liên bang, và Nhật Bản.


Mô tả Bàn Châu Á

Máy phục vụ bàn PLA của chúng tôi được làm bằng axit polylactic (PLA), môi trường hữu ích, hoàn to àn vô hại đối với cơ thể con người.Tính năng này làm cho axit polylactic (PLA) vô cùng đặc biệt với những đặc điểm của khuyến mãi , các chất chứa thực phẩm phẩm và các loại dụng cụ sẵn có sẵn, như kiểu tách PLA, dao loại PLA, Cây cối, PLA Stirrr, PLA tableware Set, v. the changed PLA material,và một số còn có nhiệt độ chống nhiệt hơn 100 độ, có thể được sử dụng như những vật liệu dùng làm lò vi sóng.Nơi này có sự sinh hóa tốt.Điều này rất có lợi cho bảo vệ môi trường và được công nhận là một chất liệu có môi trường.Những chất liệu bình thường được điều trị bằng hỏa thiêu và hỏa thiêu, làm cho một lượng lớn các khí nhà kính tràn vào không khí, trong khi các chất dẻo axit polylactic được chôn dưới đất để thoái hóa, và CO2 sinh ra trực tiếp vào các chất hữu cơ của đất hoặc hấp thụ bởi các nhà máy, và không được thải ra không khí.Đồ ăn kiểu PLA có thể hoàn toàn sinh hóa và cũng đáp ứng những yêu cầu bảo vệ môi trường cao của mọi quốc gia trên thế giới.