Guangxi Nanning Flight Supply Trading Co., Ltd.
Guangxi Nanning Flight Supply Trading Co., Ltd.
Liên lạc
Hộp điều hoà Rác
Sự bắt đầu lựa chọn tốt nhất

Mô tả hộp đựng thùng rác

Thùng ủi đồ Rác được thiết kế để gập phẳng để tiết kiệm khoảng trong máy bay, và có thể mở ra dễ dàng để chèn vào máy nén rác.Chiếc hộp đựng rác có thể chống được sức ép và khả năng lắp ráp với giá nước.Bốn tấm ảnh ở trên để đóng và được bảo vệ để cất giữ sau khi sử dụng.Tương thích với các công ty Cộng hoà 3210 / 3220 trong máy bay.