Guangxi Nanning Flight Supply Trading Co., Ltd.
Guangxi Nanning Flight Supply Trading Co., Ltd.
Liên lạc
Màu nền
Sự bắt đầu lựa chọn tốt nhất

Mô tả Bàn giấy

Những dụng cụ giấy bao gồm cốc giấy, hộp giấy, các thùng giấy có thể được chế tạo bằng giấy có thể được dùng để chế tạo, rải rác và dễ phân hủy. Những dụng cụ làm mặt nạ giấy cũng là cách tốt đối với những dụng cụ dùng nhựa thông thường.