Guangxi Nanning Flight Supply Trading Co., Ltd.
Guangxi Nanning Flight Supply Trading Co., Ltd.
Liên lạc
Chúng tôi cung cấp dịch vụ miễn phí cho Ppe
Sự bắt đầu lựa chọn tốt nhất

Chúng tôi cung cấp dịch vụ miễn phí cho Ppe

Apr.21,2020

Vụ bùng phát to àn cầu COVID-19 là khủng hoảng sức khỏe xã hội cực xa và cũng là một thứ có ích cho hệ thống bảo vệ cá nhân.


Để đáp ứng đại dịch COVID-19, Cơ quan chăm sóc y tế của chúng tôi đã tìm kiếm nhân danh những người đang gặp nạn, và cung cấp cho chúng ta phương tiện nhân tạo thích hợp nhất (v. d. , tay Sanitizer và BSJDJ....và dụng cụ y tế để phòng ngừa virus.Mặt nạ, găng tay, áo choàng, rửa tay miễn phí, bộ chăm sóc y tế, vân vân, được chuyển đúng giờ.


Free Services for Ppe Sourcing